Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Stichting Muziekonderwijs OPMAAT geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

Auteursrechten
Alle rechten op Stichting Muziekonderwijs OPMAAT namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Stichting Muziekonderwijs OPMAAT. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Stichting Muziekonderwijs OPMAAT hecht aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Tekstuele inhoud en gebruikt beeldmateriaal.
Deze valt onder de verantwoording van Stichting Muziekonderwijs OPMAAT. Opdrachtnemer is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van teksten en geplaatst beeldmateriaal.

Links naar andere sites.
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Stichting Muziekonderwijs OPMAAT behoudt zich het recht voor deze disclaimer ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

06-51283409

Secretariaat:
Thull 11C
6365 AC Schinnen